top of page

Kto sme

OZ Pre lepšiu spoločnosť pracuje na projektoch, ktoré majú ambíciu spraviť Slovensko lepším miestom pre život každého z nás. 

Členovia sa roky venujú témam ekológie a ochrany životného prostredia, extrémizmu, prevencie pred drogami a alkoholom, sociálnym témam, rodovej rovnosti, zachovávaniu a obnove kultúrneho dedičstva, trhu práce, ochrane zamestnancov a pod. Radi spolupracujeme na každom projekte, ktorého výsledkom môže byť kvalitnejší život jednotlivca, či skupiny.

High Fives
Anchor 1

Robme svet lepší  každý deň

ZAČNIME DNES

Volunteers Packing Food

Čomu sa venujeme

Ochrana druhov a biotopov

Girl Hiking in Mountains

Prevencia kriminality

Police Car Lights_edited.jpg

Rodová rovnosť

Community Service

Zlepšenie postavenia Rómov

romska-osada.jpg

Extrémizmus

JfOVfLbySind5iSihiCFWA.2560.jpg

Prevencia a boj proti drogám

Ochrana zamestnancov, vzťahy na pracovisku

Office Meeting

Trh práce a zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných

Mover Packing

Realizujeme

Bez-strachu.sk

Office Meeting

Poradenstvo a podpora neaktívnych osôb
v BB a PO kraji

Mover Packing

Influenceri za biodiverzitu

Nature Walk
Anchor 2
Donation Boxes

"Najmenší skutok je lepší ako najväčší úmysel."

John Burroughs

Anchor 3

OZ Pre lepšiu spoločnosť

Bajkalská 9B

831 04  Bratislava

 

IČO: 52317129

Registračné číslo: VVS/1-900/90-56241

Výpis z registra MNO: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=3WmGAtZXZ0PWhprhyUiupBa7fvC53aApy%2bYs4ahDy50aKyWkniXTzfq62FrUVws%2b

Ďakujeme!

OZ Pre lepšiu spoločnosť

  • facebook

©2019

bottom of page